Istaknuto

ZAVRŠNA FAZA PRIPREME PROJEKTA IZGRADNJE KANALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA

Dogradnja kanalizacijskog sustava na području Općine Klinča Sela za koji se dokumentacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa priprema  dvije godine u završnoj je fazi.

Projekt je dobio zeleno svijetlo od Jaspers-a odnosno od konzultanata za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) te je time spreman  za prijavu aplikacijskog paketa i financiranje iz EU fondova.

U okviru projekta planira se izgradnja 30 kilometara kanalizacijske mreže sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Investicija se procjenjuje na 60 milijuna kuna, a početak radova planira se u 2018. godini.

Ovih dana ishođena je prva od šest lokacijskih dozvola za izgradnju kanalizacije, a preostale očekujemo kroz dva mjeseca.

Lokacijska dozvola:

MX-2700N_20170330_093747