Vijesti

Za vodospremu Tržić 2 780 000,00 kuna iz EU fondova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine. Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna.    Vodovod Klinča Sela d.o.o je 2016. godine  na natječaj prijavio projekt vodospreme Tržić za koji   potpora iznosi  2 780 000,00 kuna odnosno 100% investicije.Ovo su prvi rezultati dugo pripremanih projekata za financiranje iz EU fondova za koje dobivamo sredstva.Osim ovog projekta u završnoj smo fazi projektiranja dogradnje i gradnje  sustava  odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za što smo ishodili potrebne lokacijske i građevinske dozvole.Početak izgradnje sustava odvodnje čija je procijenjena vrijednost  preko 60 milijuna kuna  očekuje se 2018. godine a završetak 2023. godine.