Istaknuto

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Općina Klinča Sela i ove godine sufinancirati će nabavu školskih udžbenika roditeljima učenika osnovne škole s prebivalištem na području Općine.

Kriterij za dodjelu financijskih sredstva za nabavu udžbenika učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa je da primanja obitelji ne prelaze iznos od 1.100,00 kuna po članu obitelji.

Novčani cenzus ne odnosi se na obitelji u kojima su troje ili više djece polaznici osnovne škole odnosno u tom slučaju, pravo na sufinanciranje udžbenika ostvaruje se neovisno o visini ostvarenih primanja po članu obitelji.

Financijska pomoć po učeniku utvrditi će se naknadno.

Za ostvarivanja prava na financijsku pomoć, potrebno je do zaključno 30. rujna 2016. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela podnijeti Zamolbu za ostvarivanje novčane pomoći za nabavu udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

Uz ispunjenu Zamolbu potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

 1. kopiju osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 2. kopiju uvjerenja o prebivalištu za članove kućanstva koji nemaju osobnu iskaznicu
 3. potvrdu o prihodima za sve radno sposobne članove
 • ako je član obitelji zaposlen obavezno je priložiti platnu listu za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
 • ako je član obitelji umirovljenik obavezno je priložiti odrezak od mirovine za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
 • ako je član nezaposlen obavezno je priložiti Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je član prijavljen na istom) i
 • potvrdu o prihodima koju je moguće dobiti u Poreznoj upravi
 1. kopiju Rješenja o dječjem doplatku (ako se ostvaruje pravo na isti)
 2. kopiju Potvrde o porodiljskom dopustu (ako se ostvaruje pravo na isti)
 3. kopiju Rješenja o nekom obliku socijalne pomoći od Centra za socijalnu skrb (ako se ostvaruje pravo na isti)
 4. OIB korisnika pomoći na čiji će račun biti uplaćena sredstva
 5. kopiju žiro ili tekućeg računa.

Ovdje možete preuzeti:

ZAKLJUČAK o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima osnovne škole

OBRAZAC – Zamolba za ostvarivanje novčane pomoći za nabavu udžbenika za školsku godinu 2016.-2017.