Vijesti

RJEŠENJE PROBLEMA NADVOŽNJAKA PREKO PRUGE U ZDENČINI NA VIDIKU – ODRŽAN SASTANAK SA PROJEKTANTIMA I PREDSTAVNICIMA HŽ-a

Stanovnici Općine Klinča Sela već dugi niz godina traže izgradnju nadvožnjaka preko pruge u Zdenčini. Izrazite gužve na pružnom prijelazu dodatno su naglašene u ljetnoj sezoni kada dio turista „izbjegava“ gužve na naplatnim kućicama u Lučkom. Kako bi potaknula rješavanje ovog problema Općina je naručila Prometni elaborat brojanja i analize prometa na potezu Županijske ceste od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste. Predmetni elaborat imao je za cilj utvrđivanje prometnog opterećenja navedene dionice ceste. Temeljem izrađenog elaborata u rujnu 2017. godine Općina je uputila zahtjev Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za prekategorizaciju 2,3 km Županijske ceste ŽC3106 u državnu cestu. U veljači 2018. godine ministar Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – Oleg Butković je donio Odluku o razvrstavanju javnih cesta kojom se cesta od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste (D1) prekategorizira iz Županijske u državnu cestu (D543).

Promjenom nadležnosti upravljanja cestom sa Županije na državnu razinu obaveza je i adekvatnog rješavanja pružnih prijelaza. Nadvožnjak preko pruge se projektira i usklađuje sa Općinskim projektima povodom čega je održan sastanak sa projektantima i predstavnicima HŽ-a. Prilikom toga je utvrđeno da elementi budućeg nadvožnjaka trebaju osigurati nesmetani promet u sporedne ulice, Petra Svačića u Zdenčini i buduću pristupnu cestu za Radnu zonu Klinča Sela koja je u fazi lokacijske dozvole, a trebala bi prolaziti po trasi II. Kolodvorskog odvojka. Osim planiranog nadvožnjaka projektom će biti obuhvaćeno pedesetak  parkirnih mjesta za putnike koji putuju vlakom. Cjelovito rješenje prekategorizacije Županijske ceste, novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod za gospodarske zone i budući nadvožnjak preko pruge veliku su infrastrukturni preduvjeti koji će osigurati daljnji razvoj Općine – istaknuo je načelnik Općine Miljenko Vučković.