Prostorni plan VI. izmjene

Tekstualni dio:
 • PPUO KLINCA SELA - Knjiga 1
 • PPUO KLINCA SELA - Knjiga 2
Grafički dio:
 • 1.Korištenje i namjena povrsina
 • 2.A. Promet
 • 2.B. Pošta i elektron. komunikacije
 • 2.C. Energetski sustav
 • 2.D. Vodnogospodarski sustav
 • 3.A.1. Prirodna i graditeljska baština
 • 3.A.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
 • 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
 • 4.A. Klinča Sela
 • 4.B. Kupinec
 • 4.C. Okić
 • 4.D. Zdenčina