Vijesti

PROJEKTIRANJE CESTE BETER-REPIŠĆE

Gotovo svake godine Općina Klinča Sela suočena je s pojavom novih klizišta na nerazvrstanim cestama na području Okića. Svaki put nakon većih količina padalina i bujićnih voda, pojave se nova klizišta koja ugrožavaju objekte, prometnice i poljoprivredne površine.

Kako bi se riješio problem klizišta započelo je i projektiranje ceste Beter – Repišće. U prvoj fazi projektiranja izvesti će se geomehanički radovi s obzirom da se radi o cesti koja već dugi niz godina podložna klizanju terena, a planira se i proširiti postojeću cestu i sanirati klizišta.

Projektna dokumentacija za izradu glavnog projekta za navedenu cestu i sanaciju klizišta financira se iz Proračuna Općine Klinča Sela.

Dokumentacija bi trebala biti gotova kroz tri mjeseca nakon čega je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju ceste. Financijska  sredstva za izgradnju ceste planiraju se osigurati iz EU fondova.