Vijesti

Projekt ”Zaštita i očuvanje bijele rode” u 2015. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačka županija osigurali su i u 2015. godini sredstva za provedbu projekta ”Zaštita i očuvanje bijele rode u 2015. godini” na području Zagrebačke županije. Ovim projektom se, sedmu godinu za redom, vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda godišnje isplaćuje naknada za održavanje krovišta u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu.

Molimo se vlasnici/korisnici objekata koji na svom objektu imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu, da do 25. srpnja 2015. kontaktiraju Javnu ustanovu Zeleni prsten radi prijave gnijezda. Za ostvarivanje naknade u projektu potrebna je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– izjava(evidencijski list s izjavom korisnika) – ispuniti i potpisati (preuzeti na www.priroda-zagrebacka.hr ili direktno kod djelatnika Javne ustanove prilikom terenskog obilaska)
– preslika osobne iskaznice
– preslika vlasničkog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo/korištenje objekta na kojem je gnijezdo bijele rode
– preslika broja tekućeg računa (IBAN).

Korisnici koji su do sada sudjelovali u projektu i primali naknadu, a nije bilo izmjene u podacima i dokumentaciji, potrebno je do 25. srpnja 2015. godine dostaviti popunjeni obrazac i izjavu o istinitosti podataka a koji će im biti dostavljeni poštom.
Sva potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu. Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu. Gnijezdo bijele rode može doseći težinu od 700 kg te uzrokovati štetu na krovovima kuća, štagljeva i sjenika. Svrha projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ je smanjiti troškove sanacije štete vlasnicima objekata, kao i reducirati slučajeve uklanjanja rodinih gnijezda s objekta.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ provodi se kontinuirano od 2009. godine, s ciljem pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda roda na objektima, očuvanja kuća na kojima se nalaze gnijezda, stvaranja točne baze podataka o broju gnijezda i populaciji rode, educiranja javnosti i stanovništva o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode o ovisnosti njezina opstanka o djelovanju čovjeka, podizanja svijest o potrebi aktivnog djelovanja u zaštiti i očuvanju rode te monitoringa i inventarizacije gnijezdećih parova roda te očuvanja bioraznolikost ruralnog područja.

Za ostale informacije kontaktirati Javnu ustanovu na tel. 6111-552 ili e-pošta: info@priroda-zagrebacka.hr.