Vijesti

PREDSTAVLJANJE VOLONTERSTVA I ERASMUS+ PROGRAMA U KLINČA SELU

 

U četvrtak, 21. siječnja 2016. godine Udruga Eduka – centar lokalnog razvoja u suradnji s LAG-om Vallis Colapis iz Ozlja i udrugom Carpe Diem iz Karlovca predstavila je program Erasmus +, odnosno mogućnosti koje ovaj program nudi za mlade i udruge.

Voditelj ureda LAG-a Vallis Colapis Milan Medić predstavio je iskustvo navedenog LAG-a, istaknuvši posebno mogućnosti koje Erasmus+ nudi za rad udruga te osnaživanje mladih kroz kreiranje novog sadržaja u lokalnoj zajednici.

Martina Marušić, također iz LAG-a Vallis Colapis predstavila je Razmjenu mladih u Lasinji – CSI 2: Slučaj mladih u lokalnoj zajednici kao odličan primjer osnaživanja mladih ljudi te jačanje njihovog interesa za kreiranje novih sadržaja u lokalnoj zajednici.

Željka Grgić iz udruge Eduka upoznala je prisutne sa svojim iskustvom sudjelovanja na treningu “F.E.E.L.” za osobe koje rade s mladima u ruralnim područjima na kojem je prisustvovala u studenom 2015. godine kao volonterka Volonterskog centra Kupa te predstavnica udruge Eduka, a u organizaciji Curba de Cultura.

Volonterke udruge Carpe Diem, Tara Nugent iz Francuske i Dovile Dudenaite iz Litve predstavile su mogućnosti koje nudi Europska volonterska služba te podijelile svoja iskustva volontiranja unutar EVS-a.

Predstavljanje volonterstva i programa Erasmus+ iskoristili smo i za predstavljanje ideje o pokretanju Kulturno društvenog centra u Društvenom domu Klinča Sela. Sandra Turkanović iz udruge Eduka upoznala je prisutne sa konceptom Centra koji bi nudio različite aktivnosti i sadržaje prema iskazanom interesu i potrebama stanovnika Klinča Sela, a u okviru kojega bi svoje mjesto zauzimalo i volonterstvo.

Koristimo priliku da se i u ime udruge Eduka i u ime Općine Klinča Sela, s kojom smo ovo predavanje organizirali, zahvalimo svima koji su sudjelovali bilo kao predavači ili kao publika.

 

Pozdrav svima do nekog novog predavanja i suradnje !


Tim udruge Eduka