Vijesti

Politička stranka SLOBODNA HRVATSKA u prekršaju

Slobodna Hrvatska u prekršaju. Zbog povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje Zakon o financiranju) stranci SLOBODNA HRVATSKA prijedlog za obustavu isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Klinča Sela.

Provedenim nadzorom godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka za 2016. godinu utvrđeno je da je politička stranka SLOBODNA HRVATSKA, koja je u Općinskom vijeću Općine Klinča Sela zastupljena sa jednim članom povrijedila članak 30. stavak 2. i 3. Zakona o financiranju.

Naime, navedena politička stranka nije dostavila Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu sa sastavnim dijelovima. Rok za dostavu bio je 1. ožujka 2017. Člankom 41. stavkom 1. Zakona o financiranju propisano je, između ostalog, da se neovisno o prekršajnoj odgovornosti obustavlja isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave političkoj stranci koja ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku, u skladu s člankom 30. Zakona o financiranju. Slijedom navedenog, na osnovi članka 41. stavka 5. Zakona o financiranju, Državno izborno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Klinča Sela donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Klinča Sela za političku stranku SLOBODNA HRVATSKA za koju je utvrđeno da nije postupila u skladu s člankom 30. Zakona o financiranju.