Vijesti

POČETAK PROJEKTA JobCollege Sava

Započeo je projekt JobCollege Sava
14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg provodi udruga EDUKA – Centar lokalnog razvoja iz Klinča Sela s partnerima: gradovi Jastrebarsko i Zaprešić, udruge Institut za razvoj tržišta rada i ODRAZ – održivi razvoj zajednice te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnu ured Zagreb i LAG-om SAVA.
Glavni cilj projekta je doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima. Ciljne skupine projekta su 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina prema potrebama pojedinih Jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a SAVA, s posebnim naglaskom na mlade s niskim kvalifikacijama te 350 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola s područja LAG-a SAVA koji će biti uključeni u aktivnosti karijernog usmjeravanja.
Povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba nastojat će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:
1. Analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb
2. Provedba individualnog karijernog usmjeravanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA
3. Provedba usavršavanja ili osposobljavanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja
4. Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
5. Opremanje i provedba 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremanje 8 Kutaka za zapošljavanje
6. Provedba edukativnog programa „Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje“
7. Provedba Mini klubova za zapošljavanje u srednjim školama te provedba karijernog usmjeravanja u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA
Projekt će trajati do sredine siječnja 2020. godine. Ukupan iznos projekta je 1.025.125,72 HRK, a u 97,50% iznosu sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr). Više informacija o natječajima može se pronaći na www.strukturnifondovi.hr