Vijesti

ODLUKE VEZANE UZ RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA

3604903
obavijest grad. i opć. o dodjeli pomoći VRH

Općini Klinča Sela za štete u poljoprivredi i na opremi dodijeljen je ukupni iznos od 45.338,75 kuna.
Od strane Vlade Republike Hrvatske za štete na građevinama nije odobrena novčana pomoć.

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda
Općine Klinča Sela
Predsjednik
Tihomir Klepec