Vijesti

ODLUKA o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22. a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 11. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Zagrebačke županije, u trajanju od 14 dana.

Nužne epidemiološke mjere iz točke 1. ove Odluke su:

  • na svadbenim svečanostima, bez obzira na broj prisutnih osoba, obvezno se vodi evidencija prisutnih koja se čuva najmanje 14 dana i u slučaju potrebe za epidemiološkom obradom predaje Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije
  • na ostalim privatnim svečanostima i proslavama može biti prisutno najviše 20 osoba
  • na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, izložbe, mise, sportska natjecanja i ) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski

na pogrebima i posljednjim ispraćajima može biti prisutno najviše 50 osoba, bez održavanja karmina, a sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom

  • organizatori svih društvenih i javnih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera
  • posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne te korisnicima drugih oblika pružanja socijalne skrbi smještaja dopušteni su samo na otvorenom prostoru (okućnica, vrt, dvorište), pri čemu su i korisnici i posjetitelji obvezni koristiti masku za lice ili medicinsku masku te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar, a posjet može trajati najviše 30 minuta
  • iznimno, dopušteni su posjeti nepokretnim osobama i u zatvorene prostore, s time da u posjet može doći samo jedna osoba kojoj se na ulasku u prostor objekta mora izmjeriti temperatura, dužna je dezinficirati ruke te nositi masku za lice ili medicinsku masku, jednokratni ogrtač i jednokratne nazuvke (koje sama osigurava), a posjet može trajati najviše 15 minuta
  • preporuka pružateljima socijalnih usluga smještaja da korisnicima omoguće duže i češće telefoniranje te, ako imaju takve mogućnosti, omoguće i video pozive
  • preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 14. rujna 2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama“.

KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-139

Zagreb, 11, rujna 2020.

NAČELNIK STOŽERA

POTPREDSJEDNIK VLADE

I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović