ODLUKA – OGRANIČAVA SE NEPOSREDAN RAD SA STRANKAMA