Vijesti

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA X. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA