Vijesti

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KLINČA SELA 1