Vijesti

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima

Općina Klinča Sela sufinancirati će troškove boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu od:

  • 1.521,97 kuna (202,00 EURA) mjesečno za prvo dijete koje boravi u vrtiću
  • 1.861,02 kuna (247,00 EURA) mjesečno za drugo dijete koje boravi u vrtiću

Za treće dijete koje boravi u vrtiću Općina Klinča Sela u potpunosti će financirati boravak djeteta u dječjem vrtiću.

Troškovi poludnevnog boravka djece u dječjem vrtiću financirati će se u visini 50% sufinanciranja utvrđenih ovom Odlukom.