Vijesti

OBAVIJEST TVRTKE EKO FLOR PLUS d.o.o.

Obavještavamo vas da 01.11.2017. (srijeda, blagdan Svih svetih) nećemo izvršiti uslugu redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada.

Odvoz predviđen za 01.11.2017. izvršiti će se 04.11.2017. Korisnici su o navedenome obaviješteni putem obavijesti uz uplatnice, putem obavijesti na izvještenim na oglasnim pločama na području vaše Općine i našeg weba: http://www.eko-flor.hr/images/vijesti_i_clanci/raspored_odvoza_1_11_2017/01.11.2017..pdf

 

Eko flor plus d.o.o.

Sanja Cesarec

Stručni suradnik u prodaji