Vijesti

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED ELEMENTARNE NEPOGODE (TUČE) ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od tuče na svojim poljoprivrednim kulturama, građevinama, opremi i vozilima da prijave nastale štete i to u periodu od 26. 6. do 02. 7. 2018. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Selo, Karlovačka 28 E.

Kod prijave štete u poljoprivredi potrebno je:

Obrazac Prijava štete, Izjava da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva,  Zahtjev za potporu za 2018., (Arkod), osobna iskaznica, posjedovni list, broj tekućeg ili žiro računa.

Kod prijve štete na građevinskim objektima potrebno je:

Obrazac Prijava štete, Izjava da objekti nisu osigurani kod osiguravajućeg društva,  osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, vlasnički list, fotodokumentacija i OIB.

Kod prijave štete na opremi potrebno je:

Obrazac Prijava štete, Izjava da oprema nije osigurana kod osiguravajućeg društva, osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, fotodokumentacija i OIB.

Kod prijave štete na vozilima potrebno je:

Obrazac Prijave štete, Izjava da vozila nisu osigurana protiv tuče, osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, kopija prometne dozvole, fotodokumentacija i OIB.

 

                                                                           POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

                                                                           OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

                                                                           Predsjednik

                                                                           Tihomir Klepec