Vijesti

OBAVIJEST – PRIJAVA ŠTETA OD TUČE

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

U Klinča Selu, 02. 7. 2019.

 

OBAVIJEST

O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE (TUČA)

ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

 

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od tuče na svojim poljoprivrednim kulturama i građevinama da prijave nastale štete i to u periodu od 08. 7. do 12. 7. 2019. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Selo, Karlovačka 28 E.

 

Kod prijave štete u poljoprivredi potrebno je:

Obrazac Prijava štete, Izjava da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva,  Zahtjev za potporu za 2019., (Arkod), osobna iskaznica, posjedovni list, broj tekućeg ili žiro računa.

 

Kod prijave štete na građevinskim objektima potrebno je:

Obrazac Prijava štete, Izjava da objekti nisu osigurani kod osiguravajućeg društva,  osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, Građevinska dozvola, vlasnički list i OIB.

 

                                                                           POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

                                                                           OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

                                                                           Predsjednik

                                                                           Tihomir Klepec, v.r.

 Obrasci za prijavu štete:

 Izjava_gradevinski_objekti-converted

Izjava_poljoprivreda-converted

Obrazac_prijave_gradevine-converted

Obrazac_prijave_poljoprivreda-converted

Opći-obrazac-elementarna-nepogoda