Vijesti

OBAVIJEST O PRESTANKU OBVEZE DOSTAVE PODATAKA O NEKRETNINAMA

opcina klinca sela logo

 R E P U B L I K A  H R V A T S K A

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28E

 Klinča Sela, 20.10.2017. godine.

OBAVIJEST

O PRESTANKU OBVEZE DOSTAVE PODATAKA O NEKRETNINAMA

Temeljem Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/17) ukida se obveza dostave podataka o nekretninama od strane poreznih obveznika.

Općina Klinča Sela sukladno članku 16. Zakona zadržava pravo korištenja prikupljenih podataka u svrhu utvrđivanja i naplate komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente.

Zahvaljujemo svima koji su dostavili popunjene obrasce.

Općina Klinča Sela