Vijesti

OBAVIJEST PONUDITELJIMA

Javno otvaranje ponuda u postupku “Natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općina Klinča Sela” biti će 15.11.2021.godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Klinča Sela, na adresi Karlovačka 28E, 10452 Klinča Sela.