Vijesti

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA OPĆINE KLINČA SELA

Obavještavaju se sve pravne i fizičke osobe da je Općina Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, OIB 88617290552 promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Općina Klinča Sela posluje preko novog žiro računa (IBAN) HR0723900011819000005 otvorenog uHrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Sva plaćanja koja ste do sada vršili na stari broj računa (IBAN) HR7023400091819000005 potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa (IBAN) HR0723900011819000005.

NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing.