Vijesti

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE SUŠA ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave nastale štete i to u periodu od 12. 9. do 16. 9. 2022. godine.

Obrasci za prijavu štete mogu se preuzeti na web stranici Općine Klinča Sela www.klinca-sela.hr ili u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se poslati elektronskim putem na e-mail: prijavastete.opcina.klincasela@gmail.com, donijeti osobno na adresu: Općina Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E ili ubaciti u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u Općinu.