Vijesti

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

 OPĆINA KLINČA SELA

 Klinča Sela, Karlovačka 28 E

KLASA: 320-01/20-01/05

URBROJ: 238/13-21-1

U Klinča Selu, 04.02. 2021.

OBAVIJEST

O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od potresa 29.12.2020. godine da prijave nastale štete i to u periodu od 04. 02. do 09.02. 2021. godine.

Obrasci za prijavu štete mogu se preuzeti na web stranici Općine Klinča Sela ili u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se poslati elektronskim putem na e-mail: prijavastete.opcina.klincasela@gmail.com, osobno dostaviti u prostorije Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, te ubaciti u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u Općinu.

Rok za dostavu prijava šteta je 09.02. 2021. godine.

   POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

                                                  OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

                                                  Predsjednik

                                                  Tihomir Klepec, v.r.

Obrazac za prijavu štete: