Vijesti

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE MRAZ ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

OD PRIRODNIH NEPOGODA

OPĆINE KLINČA SELA                     

KLASA: 320-01/21-01/04

URBROJ: 238/13-21-3

U Klinča Selu, 27. 4. 2021.

OBAVIJEST

O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE MRAZ ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od mraza da prijave nastale štete i to u periodu od 03. 5. do 07. 5. 2021. godine.

Obrasci za prijavu štete mogu se preuzeti na web stranici Općine Klinča Sela www.klinca-sela.hr ili u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se poslati elektronskim putem na e-mail: prijavastete.opcina.klincasela@gmail.com, donijeti osobno na adresu: Općina Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E ili ubaciti u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u Općinu.

 POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 Predsjednik

Tihomir Klepec

Obrazac za prijavu: