Vijesti

OBAVIJEST (KOMUNALNA NAKNADA)

opcina klinca sela logo

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Općine Klinča Sela, ukoliko je na njihovim objektima došlo do promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (primjerice promjena površine, promjena namjene nekretnine i sl.) da Općini Klinča Sela dostave podatke o promjeni.
Prilikom promjene obveznika plaćanja komunalne naknade ili evidentiranja novog obveznika u sustav plaćanja naknade, potrebno je dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva pravna osnova stjecanja ili korištenja nekretnine.
U svrhu ažuriranja matične baze obveznika komunalne naknade potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:
• Kupoprodajni ugovor
• Darovni ugovor
• Rješenja o nasljeđivanju
• Vlasnički list (Z.K. izvadak)
• Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
• Ugovor o doživotnom uzdržavanju
• Pisani zahtjev za promjenom adrese dostave pismena
• Ugovor o zakupu
• Ugovor o najmu
• Raskid ugovora o najmu
• Zapisnik o primopredaji stambenog ili poslovnog prostora.
Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu Općine Klinča Sela, Karlovačka 28E, 10452 Donja Zdenčina ili na mail: opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr.
Pritom se napominje da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku(15 dana) dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.