Općina Klinča Sela smještena je zapadno od Zagreba, na glavnom cestovnom i željezničkom putu između Zagreba i Karlovca. Prostire se na površini od 77,64 kvadratna kilometra, prema popisu stanovništva iz 2001. broji 4.927 stanovnika. Centar općine smješten je u mjestu Klinča Sela, po kojem je općina i dobila naziv. Susjedna općina je Pisarovina te gradovi Samobor, Jastrebarsko i Zagreb. Općina Klinča Sela udaljena je 25 km od Zagreba, 8 km od Jastrebarskog i 29 km od Karlovca.

Općina ima 14 naselja: Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija ,Gornja Zdenčina, Klinča Selo, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okička, Repišće i Tržić.

Područje općine Klinča Sela pruža se većom svojom površinom u prostranoj nizini Pokuplja, dok manjom površinom zahvaća krajnji istočni dio gore Plešivice s prigorjem i s izraženim izduženim ograncima gorja, koji se pružaju u smjeru sjever-jug sve do nizine Pokuplja. Granice Općine određene su gotovo u cijelosti vodotocima, osim na sjeveru gdje granica vodi iznad predjela Poljanice Okićke. Zapadna granica određena je potocima potocima Gonjevo i Okičnica, istočna Okičnicom, Botićom i Brebernicom, a južna ribnjacima Crne Mlake i dijelom toka potoka Pisarovac. Visinske razlike područja Općine su izražene u brdovitom i gorskom dijelu Općine i kreću se od 150 do 738 m nadmorske visine, dok se u nizini Pokuplja kreću od 109 do 140 m nadmorske visine. „Stara Karlovačka cesta“ može se smatrati razdjelnicom brdovitog i gorskog područja od nizinskog dijela Općine. Brdovito područje karakteriziraju južni obronci Plešivičke gore obrasli šumom, dok na prisojnim stranama obronaka Plešivice (200-400 m nadmorske visine) nalaze vinogradi i voćnjaci. U nizinskom dijelu prostiru se oranice, nizinske šume te prostrane livade.

karta klinca sela