Vijesti

Kreće izrada studijske i projektne dokumentacije za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Klinča Sela

Jučer je u prostorijama Općine Klinča Sela potpisan Ugovor za izradu studijske i projektne dokumentacije za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Klinča Sela.
Ugovor su potpisali gosp. Marko Bilobrk direktor „Vodovoda Klinča Sela“ d.o.o. i gosp. Jurica Mikulić direktor tvrtke „Ecoina“ d.o.o. iz Zagreba. Potpisivanju ugovora nazočili su i predstavnici Hrvatskih voda te naše Općine.

Izradom studijske i projektne dokumentacije omogućit će se prijava projekta dogradnje sustava odvodnje, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na financiranje korištenjem sredstava iz EU fondova.
Ugovor obuhvaća izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi, procjenu utjecaja na okoliš, pripremu prijave projekta, geodetski elaborat, elaborat nepotpunog izvlaštenja, projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje te projektiranje glavnih projekata mreže sustava odvodnje.
Ugovorena vrijednost za izradu navedene studijske i projektne dokumentacije iznosi 2.420.875,00 kuna sa PDV-om.

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravaju se temeljem Sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske; Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju potpisanih između „Vodovoda Klinča Sela“ d.o.o., Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i sufinancijera projekta.

Krajnji rok ispunjenja ugovora je 30. 6. 2016. godine.