Vijesti

KONCEPT UREĐENJA CENTRALNOG TRGA DR. FRANJE TUĐMANA U KLINČA SELU

Na slobodnom prostoru u središtu centralne zone, uredit će se centralni trg dr. Franje Tuđmana.

Površina zahvata iznosi cirka 4000 m2.

Na novoformiranom pješačkom trgu nalazit će se sljedeći sadržaji:

  1. Poslovna zgrada na sjevernom djelu parcele uz Amruševu ulicu.
    U prizemlju zgrade predviđeni su poslovni prostori koji će imati direktan kontakt sa trgom a na katu će poslovni prostori biti vezani stubištem i pješačkom galerijom. Kroz centralni dio zgrade biti će pješački pasaž sa vezom na Amruševu ulicu.
    Južno pročelje prema trgu uredit će se tako da se njezin centralni dio koristi kao veliki ekran za elektronske prikaze filmova, priredbi, reklama, javnih prijenosa i slično.
  1. Multifunkcionalni natkriveni prostor predstavlja veliko otvoreno natkriveno četverostrešno krovište na stupovima koje će osigurati natkriveni prostor za manifestacije, priredbe, izložbe, prezentacije, postave mobilnih prodajnih pultova te kao natkrivena igraonica za djecu. Jedan dio tog natkrivenog prostora moći će se jednostavno i zatvarati laganim konstrukcijama. Ovome prostoru osiguran je i kolni prilaz sa parkiralište
  1. Prostor trga
    Pješačka površina opločit će se višebojnim betonskim kockama. Postojeće visoko zelenilo u potpunosti se zadržava a ostale zelene površine hortikulturno će se uredit i oplemenit ukrasnim raslinjem, travnatim površinama, kao i bogatom urbanom opremom te adekvatnom javnom rasvjetom.

Dječje igralište biti će opremljeno spravama i igračkama namijenjenim dječjem uzrastu.

Na centralnom dijelu trga osiguran je prostor za spomenik predsjedniku Dr. Franji Tuđmanu. Spomenik se sastoji od biste na mramornoj kocki a koja se postavlja usred fontane. Fontana će biti osvijetljena i noćnom rasvjetom.