Vijesti

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela za 2014. godinu

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 23/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dana 12. 6. 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Klinča Sela za 2014. godinu

I. Pozivaju se članovi općinskog vijeća Općine Klinča Sela, općinski načelnik, udruge i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Klinča Sela te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Klinča Sela da, ukoliko imaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dostave svoje prijedloge do 30. 6. 2015. godine.

II. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće:
a) za pojedince
– životopis
– tijek rada i ostvarenih rezultata u godini za koju se dodjeljuje javno priznanje,
– temeljito obrazloženje razloga predlaganja
– podmirene financijske obveze prema Općini
b) za pravne osobe
– osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
– ostvarene rezultate rada i poslovanja u godini za koju se dodjeljuje priznanje
– temeljito obrazloženje razloga predlaganja
– podmirene financijske obveze prema Općini

III. Kriteriji za dodjelu godišnjih javnih priznanja:

a) za pojedince
– da se radi o pojedincima koji su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili
izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja, odnosno promicanju
pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine, doprinos međunarodnom
ugledu i promidžbi Općine
– da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog
djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina

b) za pravne osobe
– da su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne poslovne i druge
rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine i doprinijeli
međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

IV. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih
priznanja na adresu Općina Klinča Sela, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
Karlovačka 28E, Klinča Sela, putem pošte ili osobno radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

V. Nepravodobni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Predsjednik
Stjepan Kupres