Vijesti

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA IZLOŽBENO-PRODAJNOM SAJMU POVODOM DANA OPĆINE KLINČA SELA

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

KLASA: 610-02/19-20/04

URBROJ: 238/13-03-19-1

U Klinča Selima, 08. 8. 2019.

 

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA IZLOŽBENO-PRODAJNOM SAJMU

POVODOM DANA OPĆINE KLINČA SELA

 

Općina Klinča Sela poziva sve zainteresirane obrtnike, poduzetnike i OPG-ove da sudjeluju na prodajnom sajmu koji će se održati 6. i 7. rujna 2019. godine u Klinča Selu na Trgu dr. Franje Tuđmana u sklopu obilježavanja Dana Općine Klinča Sela.

Sudjelovati mogu isključivo izlagači koji imaju registriran OPG, obrt ili tvrtku. Na sajmu se svojim proizvodima i uslugama mogu predstaviti:

  • Obrtnici koji se bave očuvanjem starih zanata i tradicijskih obrta;
  • Proizvođači unikatnih tradicijskih rukotvorina, ručnih radova i suvenira od prirodnih materijala;
  • Proizvođači domaćih i tradicionalnih jela i pića (pčelarskih proizvoda, ljekovitog bilja i preparata te prirodne kozmetike, ekološki uzgojene zdrave hrane);
  • Ostali zainteresirani

Održavanje programa:

  • Petak, 06. rujna 2019. godine od 20,00 do 23,00 sati;
  • Subota, 07. rujna 2019. godine od 17, do 23,00 sati.

Zainteresirani će izlagati proizvode na štandovima od jednog ili dva metra kvadratna, ovisno o potrebama. Štandovi se ustupaju bez naplate od strane Općine Klinča Sela.

Svi štandovi moraju biti uređeni i spremni za izlaganje najkasnije sat vremena prije početka programa.

Organizator zadržava za sebe pravo selekcije prijavljenih izlagača prema očekivanoj kvaliteti proizvoda te će izlagače na vrijeme obavijestiti o planu rasporeda štandova i raspoloživom izložbeno-prodajnom prostoru.

Izlagači su duži po završetku sajma štand vratiti u stanje kojem su ga preuzeli na korištenje.

Za dodatne informacije, stojimo na raspolaganju u Općini Klinča Sela, na broju telefona 01/6289-899 ili putem e-maila opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Ispunjene prijavnice za izlagače dostaviti na jedna od načina:

  • E-mailom na adresu: klinca.sela@klinca-sela.hr
  • Poštom na adresu: Općina Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 Donja Zdenčina.

Rok za prijavu je ponedjeljak, 19. 8. 2019. godine.

NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing.

PRIJAVNICA