Istaknuto

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta-lokalna cesta LC 31 143 (D1-Goli Vrh-Repišće-Gonjeva-Novo Selo Okićko-Tržić-Klinča Selo (D1)

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena lokalna cesta, da će Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja lokalne ceste LC 31 143 ( D1-Goli Vrh-Repišće-Gonjeva-Novo Selo Okićko-Tržić-Klinča Selo (D1)) ,  u katastarskim općinama Klinča Sela i Okić u dužini 13,700 km.

Radovi započinju 29.02.2016.  i od toga datuma će Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena lokalna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Silvije Šumberac,  predstavnice poduzeća Lemax d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom lokalnom cestom moći će naknadno izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja.  O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata bit će naknadno obavješteni.