Vijesti

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela za 2016. godinu

opcina klinca sela logo

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 23/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dana 18. srpnja 2017. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Klinča Sela za 2016. godinu

I. Pozivaju se članovi općinskog vijeća Općine Klinča Sela, općinski načelnik, udruge i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Klinča Sela te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Klinča Sela da, ukoliko imaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dostave svoje prijedloge do 04. kolovoza 2017. godine.

II. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće:

a) za pojedince

–    životopis

–    tijek rada i ostvarenih rezultata u godini za koju se dodjeljuje javno priznanje,

–    temeljito obrazloženje razloga predlaganja

–     podmirene financijske obveze prema Općini

b) za pravne osobe

–     osnovne podatke o ustroju i djelatnosti

–     ostvarene rezultate rada i poslovanja u godini za koju se dodjeljuje priznanje

–     temeljito obrazloženje razloga predlaganja

–     podmirene financijske obveze prema Općini

 

III. Kriteriji za dodjelu godišnjih javnih priznanja:

a) za pojedince

–  da se radi o pojedincima koji su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili

izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja, odnosno promicanju

pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine, doprinos međunarodnom

ugledu i promidžbi Općine

– da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog

djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina

b) za pravne osobe

– da su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne poslovne i druge

rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine i doprinijeli

međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

IV. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih

priznanja na adresu Općina Klinča Sela, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,

Karlovačka 28E, Klinča Sela, putem pošte ili osobno radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

V.  Nepravodobni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

KLASA:021-05/17-01/02

URBROJ: 238/13-01-17-6/1

POVJERENSTVO ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA

Predsjednik

Mirko Horvatić