Vijesti

Javni poziv

Kojom OPĆINA KLINČA SELA , Karlovačka 28E, 10450 Jastrebarsko, Klinča – Sela kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Klinča Sela, obavještavaju sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstan a cesta GLAVNI PUT- DONJA ZDENČINA u naselju DONJA ZDENČINA u k.o. ZDENČINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN84/11 , 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;
Glavni put- Donja Zdenčina k.o. Zdenčina

Predstavnici OPĆINE KLINČA SELA dana 27.12.2022. godine obilježili su granice zemljišta na kojem je izgrađena cesta u skladu sa zakonom o cestama, uz stručnu pomoć geodetskih stručnjaka poduzeća GPU- Geodetski projektni ured d.o.o.
Snimanje se izvršilo 27.12.2022. godine snimanje je izvodila geodetska firma GPU- Geodetski projektni ured d.o.o.
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, mogu obaviti uvi u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu GPU- Geodetski projektni ured d.o.o., A. Mihanovića 14, Jastrebarsko radnim danom od 08:12:00 u vremenu od 11.01. do 23.01.2023. godine.