Vijesti

JAVNI POZIV (nerazvrstane ceste – Donja Zdenčina (stari dio)

opcina klinca sela logo

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama ulica J. Ribara, ulica I. Orlovića, Mikovićeva ulica, Šimkovićev put do ŽC, ulica Karla Vodopića, ulica Janka Maretića, ulica S. Šimanovića, Radićev odvojak, Dominova ulica, Botičkov put, ulica Imbre Vodopića, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste;

ulica J. Ribara, ulica I. Orlovića, Mikovićeva ulica, Šimkovićev put do ŽC, ulica Karla Vodopića, ulica Janka Maretića, ulica S. Šimanovića, Radićev odvojak, Dominova ulica, Botičkov put, ulica Imbre Vodopića,

k.o. Zdenčina

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI GDJE NEMA OGRADA!!!!!

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 06.04.2016 u 10,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti od 06. 04. 2016 do 20.04.2016. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 22.04.2016. do 29.04.2016.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                     

                                                                                                                                  Načelnik općine:

                                                                                                                                  Miljenko Vučković