Vijesti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.), te Zaključka načelnika Klasa: 350-02/18-01/02, Urbroj: 238/13-03-18-1 od 11. 4. 2018. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA

Javna rasprava provest će se od 24. travnja do 02. svibnja 2018. godine.

Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 26. Svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E s početkom u 10,00 sati.

Javni uvid u prijedlog Plana, tijekom provedbe javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja javne rasprave (02. svibanj 2018. godine), podnositi:

  • upisom u Knjigu primjedbi u vijećnici Općine Klinča Sela,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Općina Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 Donja Zdenčina, Klinča Sela.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing.

ODLUKA-prijedlog

PPUO KLINCA SELA_VIII. ID_PP

SAZETAK ZA JAVNOST