Vijesti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA “SREDIŠTA KLINČA SELA”

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.) Općina Klinča Sela, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA

„SREDIŠTA KLINČA SELA“

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ trajat će od 06. do 15. prosinca 2017. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ izložiti će se na javni uvid u javnoj raspravi u prostorijama Općine Klinča Sela, Karlovačka 28 E, Klinča Sela, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje u javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ održat će se u prostorijama Općine Klinča Sela, Karlovačka 28 E, Klinča Sela, u utorak 12. prosinca 2017. godine s početkom u 11.00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ dostavljaju se do 15. prosinca 2017. godine, na adresu Općine Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 Donja Zdenčina, Klinča Sela.

2.E.Vodoopskrba i odvodnja_npp

DPU SREDISTA KLINCA SELA_III.ID_NPP