Istaknuto

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU TOČKASTE IZMJENE I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA “SREDIŠTA KLINČA SELA” DPU 3

opcina klinca sela logo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i  Zaključka načelnika (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 238/13-03-16-1 od 02. 5. 2016. godine) načelnik Općine Klinča Sela objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU TOČKASTE IZMJENE I. IZMJENE I DOPUNE

DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SREDIŠTA KLINČA SELA“ (DPU3)

Javna rasprava trajat će petnaest (15) dana, od 16. svibnja 2016. do 31. svibnja 2016. godine.

Javno izlaganje održati će se u utorak, 17. svibnja 2016. godine u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, s početkom u 10,00 sati.

Javni uvid u prijedlog Plana, tijekom provedbe javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Klinča Sela www.klinca-sela.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja javne rasprave (31. 5. 2016. godine), podnositi:

  • upisom u Knjigu primjedbi u vijećnici Općine Klinča Sela,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Općina Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 Donja Zdenčina, Klinča Sela.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing.