Vijesti

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

opcina klinca sela logo

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Jastrebarsko, te Općine Klinča Sela, Krašić i Žumberak.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća četiri jedinice lokalne samouprave i to Grad Jastrebarsko, te Općine Klinča Sela, Krašić i Žumberak.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Jastrebarsko u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Datum otvaranja rasprave: 15.03.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 14.04.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (potpisanog i ovjerenog) na adresu elektroničke pošte prsi.jastrebarsko@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI JASTREBARSKO) zaključno do 14.04.2017. u 15 sati.

Poveznica: http://www.jastrebarsko.hr/dokumenti/ostali dokumenti/javna-rasprava-prsi/.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Jastrebarsko.

Grad Jastrebarsko ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Jastrebarsko i za njih je odgovoran autor.