Vijesti

JAVNI POZIV

opcina klinca sela logo

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA 

KLASA: 936-02/19-01/01        

Urbroj: 238/13-03-19-1

Klinča Sela, 06. 8. 2019.

 

JAVNI POZIV

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Klinča Sela, obavještava sve nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „Goli Vrh-Kozlikovo-Beter-Novo Selo Okičko“, u naselju Beter kod kućnih brojeva 9, 10 i 10A o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;

Goli Vrh-Kozlikovo-Beter-Novo Selo Okičko, k.o. Okić, u naselju Beter, kod kućnih brojeva 9, 10 i 10A

Predstavnici OPĆINE KLINČA SELA dana 09.08.2019. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta u skladu sa zakonom o cestama, uz stručnu pomoć geodetskih stručnjaka poduzeća GEO-LAND d.o.o..

Snimanje će se izvršiti 09.08.2019.  Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 12.08.2018. do 16.08.2018.  uz prethodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                       

                                                                                                          Načelnik Općine:

                                                                                                          Miljenko Vučković, dipl.ing.