Vijesti

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA I O NAMJENSKIM UTROŠENIM SREDSTVIMA U 2019. GODINI

opcina klinca sela logo

Vezano za provedbu poslova izlaganja na javni uvid postojećih podataka katastra zemljišta za katastarsku općinu Klinča Sela, koje se obavlja istovremeno i povezano s obnovom zemljišne knjige, Općina Klinča Sela i Državna geodetska uprava sklopili su Ugovor o međusobnim pravima i obavezama KLASA: 932-01/18-10/07, URBROJ: 238/13-93-18-1 (Općina Klinča Sela) i KLASA: 932-01/14-01/20, URBROJ: 541-04-01-02/4-18-56 (Državna geodetska uprava).

Katastarska općina Klinča Sela na početku postupka izlaganja ima ukupno 4085 katastarskih čestica, do sada je ukupno izloženo 2744 katastarske čestice i ostaje još izložiti 1341 katastarske čestice. Postupak izlaganja na javni uvid postojećih podataka katastra zemljišta s istodobnom obnovom zemljišnih knjiga za katastarsku općinu započeto je 27. Kolovoza 2018. godine. Provedbu postupka izlaganja na javni uvid postojećih podataka katastara zemljišta u 2019. godini obavljali su članovi stručnog povjerenstva u sastavu: Anđelko Jagunić, Milan Narančić, Blaženka Mutavčić, Željko Cestarić, Đurđica Horvat i Pavao Ivančić.

Sukladno članku 4. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama, Općina Klinča Sela je osigurala iznos godišnjeg bruto troškova za isplatu naknade članovima povjerenstva za provedbu postupka izlaganja na javni uvid postojećih podataka katastra zemljišta za katastarsku općinu Klinča Sela od 70.400,00 kuna na žiro račun Državne geodetske uprave.

U 2019. godini Povjerenstvo je ukupno izložilo 2044 katastarske čestice. Članovi povjerenstva su na izlaganju podataka zajedno u 2019. godini odredili 384 radna dana, za što im je ukupno isplaćeno 62.318,81 kuna u bruto iznosu.