Vijesti

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KLINČA SELA 1


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA ZONE GOSPODARSKO-PROIZVODNE I-ILI POSLOVNE NAMJENE GORNJA ZDENČINA


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU X. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU X. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA