Općina Klinča Sela nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Klinča Sela koje se nalazi na adresi https://klinca-sela.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Klinča Sela https://klinca-sela.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Glavni strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside). Stranica ne sadrži glavne strukturalne elemente iz HTML5 standarda. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima.
  • Elementi naglašavanja. Neki dijelovi stranice koriste b elemente za naglašavanje teksta. Potrebno je iste zamijeniti sa strong elementima.
  • Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Dinamički sadržaj. Slider se pokreće automatski i nije ga moguće proizvoljno pokrenuti ili zaustaviti, te je preporuka dodati određene elemente koji omogućavaju proizvoljno upravljanje sliderom.
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.

Općina Klinča Sela radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. siječnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Klinča Sela.

Izjava je zadnji put preispitana 18. siječnja 2021. Općina Klinča Sela redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Klinča Sela.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Klinča Sela korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Karlovačka 28E, Klinča-Sela, 10450 Jastrebarsko

Tel: +385 1 6288 028

E mail: opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr