Vijesti

ISPLATA POMOĆI ZA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NASTALIH U 2017. GODINI

U tri elementarne nepogode (mraz, tuča i suša) koje su zahvatile Općinu Klinča Sela u 2017. godini Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Klinča Sela zaprimilo je i obradilo 88 zahtjeva za naknadu štete te ih proslijedilo Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. 12. 2017. godine donijela Odluku o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini. Pomoć je isplaćena iz državnog proračuna.

U dostavljenoj Odluci, Vlada Republike Hrvatske odredila je visinu novčane pomoći što za Općinu Klinča Sela iznosi 77.407,00 kuna.

Temeljem odobrenih sredstava Općina je izvršila uplatu pomoći na račune oštećenika koje su dostavili prilikom prijave štete. Svi korisnici pomoći biti će u pisanom obliku obaviješteni o visini iznosa odobrene pomoći.