Vijesti

EU PROJEKT – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA ZDENČINA – PREGLED STANJA NA PROJEKTU

prezentacija