Vijesti

EU PROJEKT – “Pločasti propust na potoku Kupinec u općini Klinča Sela, potok Kupinec stac. km.1+318”

Općina Klinča Sela prijavila je te osigurala financiranje projekta “Pločasti propust na potoku Kupinec u općini Klinča Sela, potok Kupinec stac. km.1+318” u iznosu od 142.653,79 EUR u sklopu poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“

Cilj projekta

Izgradnja mosta/propusta u naselju Kupinec u svrhu vraćanja u ispravno stanje mosta oštećenog u potresu i omogućavanje prometovanja lokalnog stanovništva.

Planirane aktivnosti

  1. Provedba procedure javne nabave te ugovaranje izvođača radova koji će biti angažiran za provedbu radova na IZGRADNJI PLOČASTOG PROPUSTA NA POTOKU KUPINEC.
  2. Izvođenje radova na IZGRADNJI PLOČASTOG PROPUSTA NA POTOKU KUPINEC. a koji uključuju: rušenja i demontaže, zemljani radovi, betonski i ab radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, prijelaz vodovoda preko mosta, asfalterski radovi.
  3. Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Početkom travanja ugovoren je izvođač radova te su radovi na gradnji propusta u naselju Kupinec započeli. Završetak radova se očekuje do 30.6.2023.godine.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije iz Fonda za solidarnost EU.  

Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije