Vijesti

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Zahvat izgradnja državne ceste čvor „Donja Zdenčina“ (A1) – most na Kupi kod Lasinje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je na svojim internetskim stranicama ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Zahvat izgradnja državne ceste čvor „Donja Zdenčina“ (A1) – most na Kupi kod Lasinje.
Planirani zahvat nalazi se na području Zagrebačke županije Općine Klinča Sela i Pisarovina tj. na području k.o. Zdenčina, k.o. Kupinec, k.o. Pisarovina i k.o. Velika Jamnička
Kako bi se osigurala kvalitetnija veza čvora „Donja Zdenčina“ na autocesti A1 sa sustavom postojećih državnih cesta prostornim planom Zagrebačke Županije od čvora „Donja Zdenčina“ do mosta na Kupi predviđena je izgradnja nove državne ceste. Dužina planirane trase je 17 kilometara.
Izgradnjom ceste stječu se uvjeti za planiranje novih gospodarskih zona u Općini Klinča Sela i Pisarovina te kvalitetniji prometni uvjeti na širem području.
Elaborat zaštite okoliša možete pronaći na http://puo.mzoe.hr/hr/opuo.html