Vijesti

DNEVNI RED ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/18

URBROJ: 238/13-01-19-1

Klinča Sela, 23.05.2019.

 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

 

SAZIVAM

 

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

30.05. 2019. godine u 19,00 sati

u prostorijama Općine Klinča Sela

 

Za sjednicu predlažem ovaj

D n e v n i  r e d

 • Aktualni sat
 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
 • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
 • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2018. godinu
 • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela za 2018.godinu
 • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2018.godinu
 • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2018.godinu
 • Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 • Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Klinča Sela za 2018. godinu
 • Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja Proračuna za 2017. godinu
 • Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela za 2018. i 2019.godinu
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom, te općinama Klinča Sela, Krašić, Žumberak
 • Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Klinča Sela

Mirko Horvatić