Vijesti

DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/17
URBROJ: 238/13-01-19-1
Klinča Sela, 03.04.2019.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
11. 04. 2019. godine u 19,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Prezentacija investicijske studije – izgradnja javnog dječjeg vrtića „Klinča Sela“
2) Aktualni sat
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
4) Polugodišnji Izvještaj o radu načelnika za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018.
5) Donošenje zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.godinu
6) Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Klinča Sela od 2019. do 2023. godine
7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Klinča Sela
8) Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Općine Klinča Sela
9) Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić