Vijesti

DNEVNI RED ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/13
URBROJ: 238/13-01-18-2
Klinča Sela, 14. 09. 2018.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
25. rujna 2018. godine u 19,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
3) Analiza javnog prijevoza na području Općine Klinča Sela
4) Usvajanje polugodišnjeg obračuna Proračuna za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018.
5) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
6) Odluka o stipendiji Općine Klinča Sela

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić